Prihlásiť sa

Mobilná očkovacia služba pre občanov Trebišova

08.06.2021

Na základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR boli samosprávne kraje splnomocnené zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2  v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov.

Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby sa bude realizovať pre vybrané skupiny obyvateľov vakcínou výrobcu Pfizer-Biontech. Podľa aktuálnych odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR je očkovanie určené pre osoby nad 60 rokov (osoba potrebuje asistenciu, lebo sa nevie zaregistrovať/dopraviť do vakcinačného centra).

Občania, ktorí majú záujem o očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou sa môžu prihlásiť na tel. č. +421 566713319, +421 918765287 alebo +421 905291998 v čo najkratšom termíne!!!

Následne budú záujemcovia informovaní o ďalšom postupe (dohodnutý termín a miesto, kde sa mobilná očkovacia služba bude realizovať).

Vopred ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami túto mimoriadnu situáciu zvládneme.