Prihlásiť sa

Vyjadrujeme ľútosť nášmu partnerskému mestu HODONÍN

25.06.2021

Vyjadrujeme veľkú ľútosť nad okolnosťami, ktoré doľahli, po včerajšej prírodnej katastrofe, na naše partnerské mesto Hodonín v Českej republike, jeho obyvateľov a celý okolitý región. V situácii, keď sledujeme jej hrozivé dôsledky na ľudských stratách, zraneniach a materiálnych škodách, hlboko súcitíme so všetkými dotknutými a zvlášť si uvedomujeme spolupatričnosť s naším bratským národom.

Veľká úcta a uznanie patrí všetkým záchranným a bezpečnostným zložkám, ako aj dobrovoľníkom, ktorí sa doteraz podieľajú na zmiernení následkov ničivej udalosti.

MESTO TREBIŠOV