Prihlásiť sa

ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK PRE DETI

29.06.2021

Mesto Trebišov v spolupráci s Centrom voľného času a Športovým klubom plávania a triatlonu v Trebišove spúšťa od septembra 2021 kurz základného plaveckého výcviku pre školopovinné deti.

Prihlásiť svoje deti môžete už dnes na uvedených kontaktoch:

CVČ 0908 327 376
ŠK plávania a triatlonu Trebišov 0905 799 961