Prihlásiť sa

Dobrovoľnícka environmentálna akcia na rieke Bodrog

30.08.2021

V dňoch 6. – 8. 9.2021 sa uskutoční dobrovoľnícka environmentálna akcia na rieke Bodrog a v jej okolí pri maďarských hraniciach, kde sa nachádza viacero znečistených lokalít. Čistiť od odpadu budú obrovoľníci v blízkosti prihraničných obcí Zemplín, Ladmovce, Viničky, Streda nad Bodrogom a Borša. Následne bude čistenie pokračovať na maďarskej strane v obci Felsőberecki (slov. Vyšné Berecky) smerom do Sárospataku.

Vyzbieraný odpad budú triediť na sklo a kovy, PET fľaše a komunálny odpad. Akcia je špecifická aj v tom, že odpad sa bude zberať dvoma spôsobmi: z vody a z pevniny. Jedna skupina vyzbiera odpad z kajakov na miestach, kde sa ostatní dobrovoľníci už nedostanú, zatiaľ čo druhá skupina bude čistiť prírodu v blízkosti rieky.

V prípade, že by ste sa akcie radi zúčastnili ako dobrovoľníci, odkaz na registračný formulár pre dobrovoľníkov nájdete tu: https://forms.gle/Z7mxRN2Jxz4EvRpF7 

Akciu organizuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Viac informácií nájdete na nasledujúcich linkoch: