Prihlásiť sa

Od 27. 9. 2021 Okres Trebišov červený a sprísnené sú aj opatrenia na MsÚ

27.09.2021

V okrese Trebišov dochádza od pondelka  27. septembra 2021 k zmene a sprísneniu protiepidemických opatrení. Obyvatelia Trebišovského okresu už musia dodržiavať opatrenia v režime 1. stupňa ohrozenia - ČERVENÁ FARBA – Covid automatu.

Aktuálne opatrenia nájdete TU: https://automat.gov.sk/trebisov

Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie v SR i našom okrese a výsledky zasadnutia Krízového štábu mesta Trebišov bude od pondelka 27. 9. platiť o. i. nasledovné:

Mestský úrad v Trebišove ostáva otvorený a pre verejnosť prístupný, avšak:

- každému, kto vstúpi do budovy MsÚ, bude zamestnanec Mestskej vnútornej ochrany merať telesnú teplotu,

- vo všetkých mestských interiéroch sa pohybujeme s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2,

- referenti oddelení z 2.a 3. poschodia MsÚ (odd. výstavby a majetku, školstva, sociálnych vecí) vybavujú klientov v hlavnom vestibule MsÚ,

- občanov mesta žiadame, aby svoje žiadosti a neodkladné dokumenty, ktoré chcú adresovať do PODATEĽNE MsÚ, vkladali do obálky a vhodili do kartónovej schránky vo vstupnej časti budovy MsÚ,

- v priestore POKLADNE bude môcť byť prítomný stále len jeden klient.