Prihlásiť sa

Prevádzka ZUŠ a CVČ od 25. 10. 2021

22.10.2021

V nadväznosti na závery rokovania vlády SR (20.10.2021) a schválenie rizikovosti okresov v rámci COVID automatu, došlo k zmene platnej v okrese Trebišov v súlade s princípmi COVID automatu, a to zvýšeniu stupňa rizika na 2. stupeň ohrozenia (bordová farba) pre okres Trebišov s účinnosťou od 25.10.2021.

V súlade s uvedeným, ako aj manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, bude od 25. 10. 2021 do odvolania prebiehať v ZUŠ individuálna forma výučby prezenčne, skupinová forma dištančne.

CVČ bude prezenčná forma činnosti len v športových krúžkoch, ostatné krúžky svoju činnosť do odvolania prerušujú.