Prihlásiť sa

Nové jednosmerné ulice v meste

01.12.2021

Mestská polícia Trebišov upozorňuje obyvateľov mesta a jeho návštevníkov na zmenu dopravného značenia na území mesta a žiada o jeho dodržiavanie.  

Realizáciou rekonštrukcie spevnených plôch, obnovou a rozšírením parkovísk a chodníkových častí na sídl. JUH a na Kutnohorskej ulici došlo k vzniku jednosmerných ulíc. Prejazdnosť vozidiel v jednom smere je od 1. 12. 2021 na uliciach: Nemocničná, Boženy Nemcovej a  L. Sáru na sídl. JUH a Tržná. Vo všetkých uvedených lokalitách bolo osadené nové dopravné zvislé značenie.  

Zmena na týchto uliciach má v prvom rade zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.