Prihlásiť sa

Technické služby budú zbierať po Vianociach stromčeky

04.01.2022

Od piatka 7. januára 2022 do soboty 15. januára 2022 pracovníci Technických služieb mesta Trebišov zabezpečia zber a odvoz živých vianočných stromčekov. Žiadame obyvateľov mesta, aby stromčeky úplne odzdobili a ukladali ich ku stanovištiam zberných nádob pri bytových domoch. V častiach individuálnej bytovej výstavby je potrebné vianočný stromček vyložiť pred rodinný dom.

Po 15. januári môžete stromčeky odovzdať bezplatne v Technických službách mesta Trebišov (Zberný dvor, Stavebná 2).

Nezabudnite odstrániť všetky ozdoby, ktoré sa na vianočnom stromčeku nachádzajú. Za pochopenie ďakujeme.