Obchádzkové trasy v meste Trebišov od 14. 3. do 30. 9. 2022

09.03.2022

Z dôvodu realizácie  stavby „Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č. 1, Kruhová križovatka ulíc Vrátna - SNP - Nemocničná“ bude v období od 14. marca 2022 do 30. septembra 2022 úplne uzavretý úsek miestnych ciest na uliciach: Vrátna, SNP, Nemocničná.

OBCHÁDZKOVÁ TRASA 1:
Zo smeru ulíc Vrátna, SNP, Nemocničná bude cestná doprava presmerovaná na Ul. M. R. Štefánika.

Z dôvodu realizácie stavby „Kruhové križovatky v meste Trebišov, časť č. 2, Kruhová križovatka ulíc Čsl. armády - Komenského“ bude v období od 14. marca 2022 do 30. septembra 2022 úplne uzavretý úsek miestnych ciest na Ul. Čsl. armády a Komenského ulice.

OBCHÁDZKOVÁ TRASA 2:
V smere do centra mesta z Ul. Čsl. armády bude viesť obchádzková trasa po komunikácii na Ul. T. G. Masaryka a Ul. M. R. Štefánika. V opačnom smere je trasa identická.

Autobusová doprava bude zabezpečená podľa platného cestovného poriadku autobusovej dopravy po obchádzkových trasách s meškaním.

Uzávierky budú zhotoviteľom viditeľne označené osadením dopravných značiek.

© 2023 MESTO TREBIŠOV