Prihlásiť sa

Pátrači v meste Trebišov

02.05.2022

CVČ v spolupráci s mestom Trebišov si opäť pripravili pre deti a mládež veľkú pátračskú výzvu. Tentokrát je potrebné riešiť 11 zašifrovaných úloh, z výsledkov ktorých vám vyjde slovný údaj. Heslo sa skladá z troch slov.

Prvé 4 úlohy sú zamerané na prvé slovo, ďalšie 2 úlohy vám prezradia druhé slovo hesla a z posledných 5 úloh dostanete posledné slovo. Aby to však nebolo až také jednoduché, slová sme zašifrovali a úlohy nie sú zoradené podľa postupnosti.

Úlohou pátrača bude nájsť všetky písmená a následne z nich vyskladať celé heslo. Ak ho nájdete a ste si svojou odpoveďou istí, heslo napíšte na odpoveďový hárok a vhoďte ho do schránky budovy Centra voľného času v Trebišove (oproti hasičom) alebo ho pošlite e-mailom na adresu milkovacvc@centrum.sk do 30. júna 2022.

Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Po overení správnosti hesla budú riešitelia kontaktovaní a tí so správnym heslom aj odmenení vecnou cenou. Tešíme sa na vás.