Prihlásiť sa

Hľadá sa maskot mesta Trebišov

06.05.2022

Návrhy, ako by mal vyzerať maskot mesta Trebišov nám posielajte najneskôr do 13. 06. 2022 na adresu: Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 53, 075 25 Trebišov.

Cieľom súťaže je navrhnúť maskota mesta Trebišov, ktorý bude reprezentovať mesto ako jeden z ďalších symbolov mesta. Úlohou maskota bude sprevádzať návštevníkov, kultúrnymi, športovými a vzdelávacími aktivitami mesta a nadviazať kontakt s detským návštevníkom. Zámerom súťaže je podnecovať tvorivosť, kreativitu a objavovať nové výtvarné talenty.

· Maskotom môže byť postavička ženského alebo mužského pohlavia

· Maskot môže byť ako človek, zviera alebo iné.

· Maskot sa má vyznačovať veselým a priateľským výzorom.

· Maskot musí symbolizovať mesto

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční piatok 24. 6.2022 počas Otvorenia leta na amfiteátri.  
Je potrebné riadiť sa propozíciami súťaže, ktoré sú súčasťou prílohy. 

Prílohy: