Prihlásiť sa

Mestá a obce vstupujú do štrajkovej pohotovosti

18.05.2022

Katastrofálne dopady pripravovaných legislatívnych zmien na život občanov v mestách a obciach boli dnes hlavným bodom rokovania mimoriadneho snemu ZMOS v Senci, na ktorom malo svoje zastúpenie aj tunajšie regionálne združenie južného Zemplína prostredníctvom delegátov - primátora mesta Mareka Čižmára, starostky obce Kysta Heleny Borčíkovej a starostu obce Hrčeľ Rudolfa Baloga.

Okrem vznesených požiadaviek, ktoré majú odvrátiť hrozbu výrazného krátenia financovania miest a obcí (mínus 620 miliónov eur počas rokov 2022 a 2023), bol na rokovaní jednohlasne odsúhlasený aj vstup samospráv do štrajkovej pohotovosti.

TB Združenia miest a obcí Slovenska o štrajkovej pohotovosti - TA3