Prihlásiť sa

Zápis detí do záujmových krúžkov v CVČ na šk. r. 2022/ 2023

07.09.2022

Centrum voľného času v Trebišove otvára v školskom roku 2022/2023 pestrú ponuku záujmových útvarov pre deti od 5 do 15 rokov, v ktorých ich čaká príjemne strávený voľný čas.

PRIHLÁSTE SA DO 14. SEPTEMBRA:

E-mail cvctrebisov@centrum.sk
056/672 2516
Adresa školy T. G. Masaryka 2229/36, 07501 Trebišov