Prihlásiť sa

Mesto spúšťa participatívny rozpočet na rok 2023

06.11.2022

Zaujímavé projektové zámery, ktoré budú prospešné, napríklad v oblasti rozvoja mesta, školstva, sociálnej oblasti, kultúry, životného prostredia, športu, či podpory voľnočasových aktivít  mesto Trebišov podporí sumou 30.000 eur. O tom, ktoré nápady sa uskutočnia, rozhodnú obyvatelia Trebišova online hlasovaním.

Ak už teraz máte nejaký nápad, neváhajte s ním prísť a odprezentovať ho počas úvodného stretnutia k PR 2023, ktoré je naplánované na stredu 16. novembra 2022. Ak vám dovtedy neskrsne žiaden nápad, nevadí, čas na kreovanie aj neformálnych projektových návrhov budete mať až do januára. Na stretnutie (16. 11.) vás určite pozývame, získate na ňom ďalšie potrebné informácie.

16.11.2022 Úvodné verejné stretnutie
- podanie informácií k novému ročníku PR
- diskusia o jednotlivých návrhoch projektov.

22.01.2023 Podanie finálneho návrhu projektov elektronicky prostredníctvom www.trebisov.hlasobcanov.sk  

23.01. – 28.02.2023 Formálna a obsahová kontrola návrhov projektov zamestnancami MsÚ.

01.03. – 03.03.2023 Prezentačné verejné stretnutie:

- predstavenie jednotlivých návrhov projektov širokej verejnosti,
- diskusia o jednotlivých návrhoch projektov.

06.03. – 24.03.2023 Elektronické hlasovanie občanov za prihlásené projekty