Elektronické podanie finálnych projektov - Participatívny rozpočet mesta Trebišov na rok 2023

13.01.2023

Vymyslieť, vytvoriť konkrétny návrh zameraný na zlepšenie života v meste, skontrolovať si jeho realizovateľnosť a už len ho elektronicky zaslať na https://trebisov.napady.hlasobcanov.sk/

Mesto Trebišov poskytne na realizáciu víťazných projektov finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. V roku 2023 je v participatívnom rozpočte spolu 30.000 eur.

Samospráva mení pôvodný termín – predlžuje časový horizont na predloženie projektových návrhov a to až do 19. februára 2023 na https://trebisov.hlasobcanov.sk 

Aktualizovaný harmonogram:

19.02.2023
Podanie finálneho návrhu projektov elektronicky, dostupného na www.trebisov.hlasobcanov.sk.

20.02. – 31.03.2023  
Formálna a obsahová kontrola návrhov projektov zamestnancami MsÚ.

03.04. – 06.04.2023
Prezentačné verejné stretnutie, predmetom ktorého bude:

  • predstavenie jednotlivých návrhov projektov širokej verejnosti,
  • diskusia o jednotlivých návrhoch projektov.

10.04. – 30.04.2023

Elektronické hlasovanie občanov mesta Trebišov o návrhoch projektov

– všetky realizovateľné projekty budú zverejnené na stránke www.trebisov.hlasobcanov.sk. Detailné postupy elektronického hlasovania a iné dôležité informácie týkajúce sa participatívneho rozpočtu budú zverejnené na stránke mesta v sekcii „Hlas občanov“.

02.05. – 12.05.2023  
Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov hlasovania.

15.05. – 12/ 2023
Realizácia víťazných projektov.

december 2023
Vyhodnotenie zrealizovaných projektov

© 2024 MESTO TREBIŠOV