Prihlásiť sa

Projekt: Vypracovanie projektovej dokumentácie na Materskú školu pre 160 detí

03.02.2023

Názov projektu: Projektová dokumentácia – Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov

Výška nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ: 27 930,00 EUR  

Cieľ projektu: Vypracovanie projektovej dokumentácie na Materskú školu pre 160 detí na Záhradnej ulici v Trebišove.

Mesto Trebišov bolo úspešne pri získaní nenávratného finančného príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.