Projekt: Vypracovanie projektovej dokumentácie na Materskú školu pre 160 detí

03.02.2023

Názov projektu: Projektová dokumentácia – Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov

Mesto Trebišov realizuje projekt s názvom „Projektová dokumentácia – Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“ za účelom naprojektovania Materskej školy na Záhradnej ulici. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nenávratný finančný príspevok:                    27 930,00 Eur

Spolufinancovanie projektu:                               1 470,00 Eur

© 2024 MESTO TREBIŠOV