Súťaž CVČ: Uhádneš správny počet farebných vrchnákov?

01.03.2023

Centrum voľného času v Trebišove vyhlásilo pre deti tipovaciu súťaž s názvom ,,Uhádneš presný počet?„, Jej hlavnou úlohou je odhadnúť aspoň približný (samozrejme aj presný) počet plastových vrchnákov v nádobe umiestnenej pri vstupe do vnútorných priestorov CVČ.

Touto aktivitou chce mesto a CVČ poukázať na dôležitosť recyklovania plastového odpadu, ukázať význam eliminovania jeho tvorby a zároveň využiť voľný čas detí efektívne a zábavne

Nastavenej výzve predchádzal zber plastových vrchnákov deťmi zo záujmových útvarov, ktorým sa podarilo do značnej miery naplniť nádobu s plastovými vrchnákmi.

Svoj tip deti napíšu na papier, uvedú tiež svoje meno, priezvisko, vek a telefónne číslo a takto označený papier je potrebné vhodiť do vonkajšej schránky na budove CVČ.

Najpresnejší tip získa odmenu. Výzva (súťaž) prebieha počas celého mesiaca MAREC.

V prípade akýchkoľvek otázok môžu súťažiaci kontaktovať CVČ e-mailom na milkovacvc@centrum.sk alebo na tel. čísle 0915 865 798.

© 2024 MESTO TREBIŠOV