Týždeň otvorených dverí v ZŠ Komenského Trebišov pre predškolákov

20.03.2023

V termíne od 27. do 31. 3. si predškoláci prezrú školu, vyriešia zaujímavé úlohy priamo počas vyučovacieho procesu a absolvujú rôzne zábavné aktivity. Vďaka pútavému zážitku sa budú tešiť do 1. ročníka.

27.3. – pondelok:   8,45 – 12,35  - priama účasť na vyučovacej hodine

                                 13,30 – 15,30 - zábavné  aktivity v ŠKD

28.3. – utorok:      8,45 – 12,35 -  priama účasť na vyučovacej hodine

                               13,30 – 15,30 - zábavné aktivity v ŠKD                     

29.3. -  streda:    8,45 – 12,35 -  priama účasť na vyučovacej hodine

                             14,30 – 16,30- športové aktivity v školskej telocvični (v športovej obuvi)

30.3. – štvrtok:  8,45 – 12,35 - priama účasť na vyučovacej hodine

                            14,30 – 16,30 - športové aktivity v školskej telocvični (v športovej obuvi)

31.3. – piatok:  8,45 – 12,35 - priama účasť na vyučovacej hodine 

                             „UKÁŽEME SPOLOČNE DEŤOM, AKO TO CHODÍ V ŠKOLE“

© 2024 MESTO TREBIŠOV