Ochrana lesov pred požiarmi

23.03.2023

Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove obracia na občanov s výzvou dodržiavania zákona o ochrane pred požiarmi.

Upozorňujeme na zákaz vypaľovania trávy, porastov, kríkov a stromov, pretože takéto konanie každoročne spôsobuje obrovské materiálne a ekologické škody. Pri prechádzkach v prírode je možno klásť oheň len na vyhradených ohniskách zabezpečených proti voľnému šíreniu požiaru a súčasne je potrebné dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi. 

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pritom zakazuje fyzickým a právnickým osobám vypaľovanie suchých porastov a zakladanie ohňa v prírode na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Za vypaľovanie trávy a suchých porastov podľa už spomínaného zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov môže byť uložená pokuta fyzickým osobám až do výšky 331 eur a právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom do výšky  16 596 eur.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove  bude aj v tomto roku vykonávať hliadkovanie v lokalitách, kde dochádza k vypaľovaniu porastov a zistené porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi bude nekompromisne postihovať.

mjr. Ing. Pavol Harvan
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

© 2024 MESTO TREBIŠOV