Prihlásiť sa

Zápis do 1. ročníka CZŠ s MŠ sv. Juraja

24.03.2023

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja v Trebišove pripravuje zápis do 1. ročníka, uskutoční sa od 1. apríla 2023 do 15. apríla 2023 v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 15:30 hod.

Škola ponúka možnosť osobného stretnutia s riaditeľom školy po telefonickom dohovore (0905 291 597) v čase, ktorý Vám vyhovuje.

Škola ponúka:

preplácanie cestovného všetkým dochádzajúcim žiakom,

v vyučovanie športovej prípravy a anglického jazyka od 1. ročníka,

v školský klub detí od 06:30 hod. do 17:00 hod.,

v vyučovanie plávania v zrekonštruovanom školskom bazéne,

v trávnaté futbalové ihrisko s umelou závlahou a atletickou dráhou, ihrisko s umelým povrchom,

v v 5. ročníku pokračovanie vo výchovno-vzdelávacom programe športovej prípravy,

v príprava žiakov na olympiády a súťaže rôzneho druhu,

v zdravé desiate a obedy v školskej jedálni,

v tiché prostredie v blízkosti parku