Uzávierka komunikácie na Ul. M. R. Štefánika - 4. 6. 2023

30.05.2023

Z dôvodu realizácie podujatia Spoznaj Trebišov behom bolo príslušným cestným správnym orgánom vydané povolenie  na uzávierku miestnej  komunikácie:

  • na Ulici M. R. Štefánika, v úseku od kruhovej križovatky OD COOP Jednota po križovatku s Ulicou Pri Polícii. 

Uzávierka potrvá 4. 6. 2023 v čase od 1200  do 1600  hod.

Obchádzková trasa povedie:

  • zo smeru od obce Hriadky po uliciach: T. G. Masaryka, Komenského, Námestie mieru a následne na Ul. M. R. Štefánika. V opačnom smere je obchádzková trasa identická.

Autobusová doprava bude v uvedenom čase zabezpečená takisto  po obchádzkovej trase.Takisto žiadame o uvoľnenie parkoviska na Ul. M.R.Š (pri BD 1515 až po VUB banku) v čase od 7.00 a rešpektovanie všetkých pokynov príslušníkov Mestskej polície Trebišov.

© 2024 MESTO TREBIŠOV