Prihlásiť sa

Migračné vlny v meste Trebišov

15.06.2023

Názov Projektu: Migračné vlny v meste Trebišov
Kód projektu: NFP302090CXP8
Schválená žiadosť v hodnote: 252 200, 00 eur
Zmluva zverejnená: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7969969/
Dodávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Účel: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Mesto Trebišov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike, s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine vynaložila výdavky do nasledovných oblastí:

- administratívna podpora a informovanie o právach a poskytovanie podpore
- tlmočenie a prekladateľské služby
- poskytovanie dopravy

Mesto ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytuje pomoc 97 osobám s dočasným útočiskom (z toho 36 osôb sú deti do 18 rokov).

Podporená cieľová skupina: štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.

Prílohy: