Poďakovanie primátora mesta - DMTV 2023

03.09.2023

Vážení návštevníci Dni mesta Trebišov 2023,

presne týždeň po tom, čo koncert Kandráčovcov ukončil ďalšiu edíciu našich najväčších mestských slávností, je priestor na rekapituláciu, poďakovania a hlavne na začiatok prípravy tých ďalších v roku 2024. Koncept hlavných a sprievodných podujatí už niekoľko rokov stojí na organizácií aktivít a programov, ktoré majú za cieľ osloviť rôzne vekové kategórie občanov a ich zameranie je tak spoločenské, umelecké, ako aj športové, poznávacie, no najmä kultúrne. Som rád, že pôvodný rámec jedného dňa, sme postupne rozšírili, najprv na víkend a neskôr, tak ako to poznáme z posledných ročníkov, na celý týždeň, čo si vyžaduje nielen dlhodobú prípravu, ale aj množstvo drobnej „neviditeľnej“ práce tých, ktorí za ňou stoja.

Veľké poďakovanie patrí predovšetkým podporovateľom, bez ktorých finančnej pomoci by sme takýto formát podujatia nedokázali zorganizovať:

- generálnym partnerom:

METALPORT, s.r.o., VVS KOŠICE, a.s., SWIDA Innovative, s.r.o., CONROP, s.r.o.

- sponzorom a partnerom:

ARRIVA, a.s., ABG TREBIŠOV, s.r.o., SPED – INPEX, RESPECT SLOVAKIA, s.r.o., TATRAVAGÓNKA POPRAD, a.s., TREBIŠOVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o., Stavebná firma IĽKO, JO-MA, s.r.o., MaxTad-Real s.r.o., COMKLIMA Trebišov, REALINVEST, spol. s. r. o.

Veľmi si vážime ich postoj a osobitne to, že všetci spájajú svoje pôsobenie v tomto regióne nielen s podnikateľskou činnosťou, ale aj, ako v tomto prípade, s partnerskou spoluúčasťou na realizácii podujatia, určeného najmä tu žijúcim obyvateľom.

Príprava, zabezpečenie a organizácia mnohých hlavných a sprievodných podujatí boli postavené aj na výbornej spolupráci s partnerskými organizáciami a inštitúciami. Uznanie a rešpekt nielen z našej strany tak patrí: denným centrám seniorov, ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, ŠUM – kníhkupectvo a kultúrno – komunitné centrum, DIVADLO G, NsP Svet zdravia, a. s., Petang klub Zemplín, OR PZ Trebišov – riaditeľ mjr. Mgr. René Demjan, OV Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Trebišov, Michal Majcher – Spoznaj Trebišov behom /CHARITY RUN, Koniareň, OV Slovenský zväz záhradkárov v Trebišove, HbK ADLER Trebišov, Rímskokatolícka farnosť Trebišov a dekan Mgr. Marek Pristaš , Marek Balog - starosta obce Brehov, FK Slavoj Trebišov, LESY SR – riaditeľ OZ Ing. Jaroslav Uchaľ, Vojenský útvar 1101 Trebišov – veliteľ pplk. Ing. Peter Hlebaško, JK LARISA Trebišov, OZ MOTORKARE Trebišov, NUTUM s. r. o. – JUDr. Ján Horný, MSc., Slovenský futbalový zväz.

Súčasťou podujatia bolo aj partnerské stretnutie družobných miest. Poďakovanie za účasť adresujeme až za hranice, vrcholným predstaviteľom miest Hodonín (ČR) a Jaslo (PL), ktorí poctili Trebišov svojou návštevou a deklarovali snahu naďalej rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu.

Rozhodujúcim faktorom, okrem počasia, pre celkový výsledok takéhoto veľkého podujatia, je spolupráca s organizáciami našej samosprávy a preto sa chcem osobitne poďakovať najmä Technickým službám mesta Trebišov, Mestskému kultúrnemu stredisku a Centru voľného času. Úctu a uznanie adresujem vo veľkej miere najbližšiemu tímu spolupracovníkov a oddelení Mestského úradu, ktorí odviedli neuveriteľné penzum práce a čo je podstatné, tak v ich prípade, ako aj u mnohých zamestnancov Technických služieb, to nebolo ohraničené pracovným časom a nikdy s dôvetkom „nedá sa“ resp. „nefunguje“. Som úprimne rád, že môžem s nimi spolupracovať, že som súčasťou tohto kolektívu a že s istotou sa môžem na nich kedykoľvek spoľahnúť.

Na záver som si zámerne ponechal ešte jedno ďakujem.

Patrí vám, milí Trebišovčania a návštevníci tohtoročných mestských slávností! Za vašu podporu, dobrú náladu, ktorá bola spoločným menovateľom celého týždňa a množstvo pozitívnej energie, ktorá sa šírila naším mestom. Dni mesta sú podujatím „od nás pre vás“ a preto aj to, čo nás poháňa dopredu, bude stále vaša spokojnosť a náš pocit z dobre odvedenej práce. Tak ako vy, aj my sme hrdí na svoje mesto, región i krajinu a čo je najpodstatnejšie - sme presvedčení, aj napriek tejto ťažkej dobe, že existuje ešte veľa vecí, ktoré nás spájajú.

ĎAKUJEME A O ROK OPÄŤ DOVIDENIA NA DŇOCH MESTA TREBIŠOV 2024!

PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

© 2024 MESTO TREBIŠOV