Predĺžené otváracie hodiny na hlavnom mestskom cintoríne počas dušičkového obdobia

19.10.2023

S blížiacimi sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých sa aj cintoríny v Trebišove zaplnia ľuďmi, ktorí zapálením sviečok vzdajú úctu svojim blízkym. Na hlavnom mestskom cintoríne sa na to patrične pripravujú. Prevádzka Správy cintorína v Trebišove upravuje čas otvorenia areálu cintorína.

Predĺžené otváracie hodiny na hlavnom mestskom cintoríne:

28. 10. 2023 (sobota)    7.00 h - 20.00 h
29. 10. 2023 (nedeľa)    7.00 h - 20.00 h
30. 10. 2023 (pondelok)   7.00 h - 20.00 h
31. 10.  2023 (utorok)      7.00 h  - 20.00 h
1. 11. 2023 (streda)  otvorené nonstop (aj v noci)
2. 11. 2023 (štvrtok) otvorené nonstop (aj v noci)

od 03. 11. 2023 (piatok) do 12. 11. 2023 (nedeľa): 7.00 - 20.00

od 13. 11. 2023 (pondelok) do 31. 3. 2024 (nedeľa): 7.00 - 17.00

Cintoríny Paričov a Milhostov sú otvorené nonstop.
Osvetlenie budovy Domu smútku: 17.00 h - 06.00 h  
Osvetlenie cintorína (verejné osvetlenie): cca 17.00 h – 06.00 h

Kontaktné mobilné číslo: 0918 976 628

Počas sviatočných dní bude Mestským cintorínom v Trebišove znieť reprodukovaná smútočná hudba nepretržite, s krátkymi technickými prestávkami.

Verejné toalety budú sprístupnené v Dome smútku osobitným vchodom, označené smerovými šípkami.

Na cintoríne v Trebišove bude v 44. kalendárnom týždni umiestnený veľkoobjemový kontajner (cca 7000 l) a 20 ks 1100 l (štandardných) mobilných kontajnerov, z toho budú medzi nimi kontajnery určené na separovaný odpad. Zvýši sa aj frekvencia vyprázdňovania kontajnerov podľa potreby. Na cintoríne v MČ Milhostov budú 4 ks kontajnerov v objeme 1100 l. Na cintoríne v MČ Paričov sú umiestnené  3 ks kontajnerov v objeme 1100 l.

Aj v tomto roku budú  môcť pozostalí, ktorí pricestujú z iných miest, prípadne zahraničia, informovať sa u správcu cintorína a lokalizovať hrobové miesto, ktoré hľadajú. V priestoroch Správy cintorína Trebišov sú mapky areálu cintorína s jednoduchým zobrazením jednotlivých sekcií, ktoré si môžu na požiadanie návštevníci prezrieť. Službukonajúci zamestnanci v prípade potreby návštevníka nasmerujú priamo ku hľadanému hrobovému miestu.

Na viditeľných miestach cintorína sú uverejnené upozornenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove ,,Nedajte šancu zlodejom". Zároveň budú na bezpečnosť dozerať hliadky Mestskej polície Trebišov a zamestnanci TS mesta Trebišov - prevádzky Pohrebníctva.

© 2023 MESTO TREBIŠOV