Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka

06.11.2023

Dotazník slúži na získanie informácií pre spracovanie koncepcie rozvoja marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v meste Trebišov, ktorá vzniká za účelom identifikácie reálnych potrieb MRK, stanovenia jasných cieľov a určenie vecnej a časovej postupnosti jednotlivých krokov k ich dosiahnutiu.

Link na dotazník

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdHGOd3qAg.../viewform...

Dotazník je anonymný.

© 2023 MESTO TREBIŠOV