Komplexná projektová dokumentácia na vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov

13.11.2023

Mesto Trebišov realizuje projekt s názvom „Komplexná projektová dokumentácia na vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov“ za účelom naprojektovania komplexnej technickej infraštruktúry v oblasti s najväčšou koncentráciou marginalizovanej rómskej komunity v Trebišove. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nenávratný finančný príspevok:              45 600,00 Eur

Spolufinancovanie projektu:                         2 400,00 Eur

© 2023 MESTO TREBIŠOV