Projektová dokumentácia – Základná škola na Jesennej ulici, Trebišov

13.11.2023

Mesto Trebišov realizuje projekt s názvom „Projektová dokumentácia – Základná škola na Jesennej ulici, Trebišov“ za účelom naprojektovania Základnej školy na Jesennej ulici v Trebišove. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nenávratný finančný príspevok:                 136 053,30 Eur

Spolufinancovanie projektu:                               7 160,70 Eur

© 2024 MESTO TREBIŠOV