Projektová dokumentácia – Komunitné centrum na Záhradnej ulici, Trebišov

13.11.2023

Mesto Trebišov realizuje projekt s názvom „Projektová dokumentácia – Komunitné centrum na Záhradnej ulici, Trebišov“ za účelom naprojektovania Komunitného centra na Záhradnej ulici v Trebišove. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nenávratný finančný príspevok:                    24 624,00 Eur

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV