Projektová dokumentácia – úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov

13.11.2023

Mesto Trebišov realizuje projekt s názvom „Projektová dokumentácia – úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov“ za účelom naprojektovania časti komunikácii a chodníkov v Trebišove určených na rekonštrukciu. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nenávratný finančný príspevok:                    29 640,00 Eur

Spolufinancovanie projektu:                               1 560,00 Eur

© 2023 MESTO TREBIŠOV