Zber a odvoz živých vianočných stromčekov

05.01.2024

Od pondelka 8.1.2024 do piatka 19.1.2024 budú pracovníci Technických služieb mesta Trebišov vykonávať zber živých vianočných stromčekov. 

UPOZORŇUJEME, že vianočný stromček musí byť úplne odzdobený!

Žiadame obyvateľov bytových domov, aby svoj odzdobený stomček uložili ku kontajnerovému stojisku.

V rodinných domoch sa bude zber vykonávať piatok 12.1.2024 a piatok 19.1.2024 v čase od 8:00 do 14:00hod.

Vianočný stromček môžete odovzdať aj sami, bezplatne, v Technických službách mesta Trebišov (Zberný dvor, Stavebná 2), v čase prevádzkových hodín:

pondelok - piatok 8:00 - 16:00hod.

 sobota: 8:00 - 12:00hod.

© 2024 MESTO TREBIŠOV