Prerušenie prevádzky Mestských detských jaslí

22.01.2024

Mesto Trebišov ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ Mestských detských jaslí týmto oznamuje, že od 23.1.2024 do 26.1.2024 (predbežne) prerušuje prevádzku tohto zariadenia z organizačných a personálnych dôvodov. Zákonní zástupcovia detí boli o prerušení prevádzky zariadenia vopred vyrozumení.

O obnovení prevádzky budeme včas informovať.

© 2024 MESTO TREBIŠOV