Ukončenie projektu Manažment údajov mesta Trebišov

22.01.2024

Projekt Manažment údajov mesta Trebišov sa zameriava na zabezpečenie podmienok efektívneho manažmentu mestského úradu a koncepčného rozvoja mesta prostrednictvom dostatku kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií. Cieľom projektu je zlepšenie vnútorných procesov súvisiacich s manažmentom údajov, ktorými disponuje mesto Trebišov.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV