Zber papiera na školách

24.01.2024

Mesto Trebišov a Technické služby mesta Trebišov organizujú Jarný zber papiera v Trebišove. Žiaci a rodičia základných a materských škôl môžu nosiť papier na zberný dvor Technických služieb mesta v čase otváracích hodín:

Pondelok - piatok: od 8:00 do 16:00hod.

Sobota: od 8:00 do 12:00hod.

Súťaž trvá do 31.5.2024.

Víťazná základná a materská škola budú odmenené zaujímavými cenami.

© 2024 MESTO TREBIŠOV