Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ Komenského

31.01.2024

Oznamujeme, že v dňoch 1.2.2024 a 2.2.2024 bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí Materská škola Komenského 1964/11, 075 01 v Trebišove mimo prevádzky. Zákonní zástupcovia boli o prerušení včas vyrozumení. 

© 2024 MESTO TREBIŠOV