Oznámenie o prerušení výchovno - vzdelávacieho procesu na ZŠ Pribinova

31.01.2024

Oznamujeme, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R a odporúčania RÚVZ v Trebišove prerušuje ZŠ Pribinova 34, Trebišov výchovno-vzdelávací proces od 1.2.2024 (štvrtok) do 2.2.2024 (piatok) z dôvodu nárastu respiračných chorôb žiakov.

Nástup žiakov do školy je v pondelok 5.2.2024.

© 2024 MESTO TREBIŠOV