Prerušenie prevádzky zadaptovaných priestorov v ZŠ I. Krasku, ako súčasť MŠ Komenského

06.02.2024

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 07. 02. 2024 do 13. 02. 2024 bude naša materská škola mimo prevádzky z dôvodu vysokého počtu respiračných ochorení. Rodičia boli s uzatvorením MŠ uzrozumení cestou učiteliek jednotlivých tried. Nástup do školského zariadenia bude podľa situácie, najneskôr však 14. 02. 2024.

© 2024 MESTO TREBIŠOV