Oznámenie o prerušení vyučovania na ZŠ I. Krasku, Trebišov

07.02.2024

Riaditeľstvo Základnej školy I. Krasku 342/1, Trebišov oznamuje, že z dôvodu vysokého výskytu respiračných ochorení žiakov a zamestnancov školy prerušuje vyučovací proces od 8.2.2024 do 9.2.2024.

© 2024 MESTO TREBIŠOV