Oznámenie o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na ZŠ Pribinova

12.02.2024

Oznamujeme, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R a odporúčania RÚVZ v Trebišove prerušuje ZŠ Pribinova 34 v Trebišove výchovno-vzdelávací proces od 13.2.2024 - 16.2.2024 (utorok - piatok) z dôvodu pretrvávajúcich respiračných chorôb žiakov a učiteľov.

Nástup do školy je v pondelok 19.2.2024.

Aktuálne je v domácom liečení s akútnymi respiračnými ochoreniami 37% žiakov,
Riaditeľ školy udeľuje pedagog. zamestnancom študijné voľno, nepedagogickí - dezinfekcia priestorov školy, školská kuchyňa pripravuje suchú stravu pre ZŠ I.Krasku.

 

© 2024 MESTO TREBIŠOV