Oznámenie o prerušení prevádzky Mestských detských jaslí

19.02.2024

Mesto Trebišov ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ Mestských detských jaslí, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov týmto oznamuje, že od pondeloka, 19. 02. 2024 do 21. 02. 2024 (predbežne) prerušuje prevádzku tohto zariadenia z organizačných a personálnych dôvodov. Zákonní zástupcovia detí boli o prerušení prevádzky zariadenia vopred vyrozumení.

O obnovení prevádzky budeme včas informovať.

© 2024 MESTO TREBIŠOV