Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ Škultétyho

22.02.2024

Riaditeľstvo MŠ Škultétyho, Trebišov týmto oznamuje, že mimoriadne prerušuje prevádzku MŠ, Škultétyho 1031/26, Trebišov, z dôvodu opakovanej zvýšenej chorobností detí.

Dňa 22.02.2024 je chorobnosť na MŠ 56%.

Prevádzku prerušujeme na 5 pracovných dni, t. j. od 26.02.2024 – 01.03.2024 (v čase jarných školských prázdnin).

Prevádzka v bežnom režime sa začne 04.03.2024.

© 2024 MESTO TREBIŠOV