Oznámenie o zatvorenej prevádzke MŠ Komenského

26.02.2024

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 27. 02. 2024 do 01. 03. 2024 bude naša materská škola mimo prevádzky z dôvodu jarných prázdnin a nízkeho počtu detí. Rodičia boli s uzatvorením MŠ uzrozumení cestou učiteliek jednotlivých tried. Nástup do školského zariadenia bude  4. 3. 2024.

© 2024 MESTO TREBIŠOV