VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

23.03.2024

Voľby prezidenta SR 2024:

  • Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční dnes - sobotu 23. marca 2024.
  • Volebné miestnosti  sú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. 
  • V meste Trebišov je utvorených 19 volebných okrskov, v ktorých občania volia podľa miesta trvalého bydliska.
  • Ak sa nemôžete z vážnych, najmä zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti, môžete požiadať príslušnú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku, na nižšie uvedených telefónnych číslach.
  • Na hlasovacom lístku krúžkujeme kandidáta.
  • Prípadné druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční sobotu 6. apríla 2024.

Telefonický kontakt pre doručenie prenosnej volebnej schránky podľa okrskových volebných miestností v meste Trebišov:

1. Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja/a Trebišov, Gorkého 55 0917 112 771
2. Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja/b Trebišov, Gorkého 55 0918 765 223
3. Základná škola I. Krasku/a Trebišov, I. Krasku 1 0915 790 368
4. Základná škola I. Krasku/b Trebišov, I. Krasku 1 0918 579 521
5. Gymnázium/a Trebišov, Komenského 32 0907 933 249
6. Gymnázium/b Trebišov, Komenského 32 0905 291 822
7. Mestský úrad Trebišov, M. R. Štefánika 862/204 0915 759 524
8. Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov, Komenského 12 0915 790 364
9. Mestské kultúrne stredisko Trebišov, M. R. Štefánika 53 0905 037 011
10. Základná škola Komenského/a, Komenského 1962/8 0905 291 594
11. CVČ/a Trebišov, T. G. Masaryka 36 0905 291 687
12. CVČ/b Trebišov, T. G. Masaryka 36 0915 759 645
13. Základná škola M. R. Štefánika/a, M R Štefánika 51 0915 759 669
14. Základná škola M. R. Štefánika/b, M. R. Štefánika 51 0915 840 235
15. Základná škola Komenského/b, Komenského 1962/8 0905 037 009
16. Základná škola Pribinova/a Trebišov, Pribinova 34 0915 840 267
17. Základná škola Pribinova/b Trebišov, Pribinova 34 0905 037 010
18. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov, Bottova 2 0905 037 002
19. Spoločenské centrum Milhostov, Zvonárska 17 0905 291 998

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV