Informácia o voľnom pracovnom mieste – mestský policajt

06.06.2024

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

  • mestský policajt

Požiadavky na uchádzača:

  • bezúhonnosť
  • vek 21 rokov a viac
  • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
  • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
  • vodičské oprávnenie sk. B

Ďalšie kritéria:

  • zbrojný preukaz - je výhodou
  • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície, vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole - je výhodou

Zamestnanec bude odmeňovaný podľa  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec bude zaradený do 4. platovej triedy a do platového stupňa podľa počtu rokov praxe, najmenej však 896,- EUR brutto.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do piatka 24.6.2024 do 12:00 na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: nacelník@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Osobné pohovory kandidátov sa uskutočnia v dňoch: 26.06.2024 o 9:00 na Mestskom úrade v Trebišove. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

© 2024 MESTO TREBIŠOV