Upozornenie pre občanov!!!

10.06.2024

Upozorňujeme občanov, že zamestnanci mesta Trebišov a ani jeho organizácií v súčasnosti nevykonávajú žiadne revízie elektrickej inštalácie objektov, resp. elektrických strojov v bytových či rodinných domoch. Ak sa niekto v tejto súvislosti vydáva za pracovníka mesta, resp. mestskej organizácie, vyžiadajte si identifikačné údaje takejto osoby a údaje pošlite na kanuscakova.ivana@trebisov.sk .

Za pochopenie ďakujeme.

© 2024 MESTO TREBIŠOV