Výzva Obnov Dom mini

28.06.2024

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásili mimoriadnu výzvu Obnov Dom Mini z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Žiadosti môžu majitelia rodinných domov podávať od 19. júla od 9:00 hod. do uzavretia výzvy, t.j. do 30. augusta 2024.

Výzva Obnov Dom mini pomôže domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou v lokalitách s najviac znečisteným ovzduším v Banskobystrickom a Košickom kraji obnoviť rodinné domy a ušetriť tak nemalé finančné výdavky. 

Cieľom výzvy je čiastočne obnoviť minimálne 3 060 domov do konca tretieho štvrťroku 2025. 
Výška finančného príspevku je maximálne 10 tisíc Eur, pričom časť finančných prostriedkov bude vyplatená vopred.

Celková suma vyhradená z REPowerEU, zelenej kapitoly Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu domov je 36 miliónov Eur. V obciach budú k dispozícii terénni pracovníci, ktorí pomôžu žiadateľom počas celého procesu. 

Bližšie informácie k výzve nájdete TU (https://obnovdom.sk/obnov-dom-mini)

© 2024 MESTO TREBIŠOV