Prihlásiť sa

Mesto Trebišov bolo úspešné v ďalšom súdnom spore

11.07.2012


Na súdnom pojednávaní dňa 10.7.2012 bolo Mesto Trebišov opäť úspešné.

Okresný súd Trebišov zamietol žalobu podanú na mesto spoločnosťou BLIKA s.r.o., ktorá pôsobí v priemyselnom parku. Rozsudok ešte nie je právoplatný, navrhovateľ BLIKA s.r.o. sa pravdepodobne odvolá.

Z deviatich súdnych sporov týkajúcich sa priemyselného parku, ktoré v roku 2010 začali proti mestu spoločnosti BLIKA s.r.o. , PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV s.r.o. a VITEX s.r.o. bolo mesto od roku 2011 úspešné v siedmich z nich. V zostávajúcich dvoch sporoch súd ďalej koná.