Prihlásiť sa

Amfiteáter opravilo mesto svojpomocne

20.08.2012

V rámci výzvy č. 1/2012 programu Terra Incognita, ktorej vyhlasovateľom je Košický samosprávny kraj, podalo k termínu uzávierky v marci 2012 Mesto Trebišov žiadosť o dotáciu pre projekt s názvom „Rekonštrukcia amfiteátra v Mestskom parku grófa Júliusa Andrássyho v Trebišove“. Požadovaná výška dotácie predstavovala 15 000 Eur, plánovaná spoluúčasť mesta bola 4 900,40 Eur a teda celkové náklady projektu boli vyčíslené sumou 19 900,40 Eur. Dňa 24. mája 2012 bolo Mestu Trebišov doručené písomné oznámenie o neschválení žiadosti o dotáciu a oprava amfiteátra sa podľa tohto projektu nerealizovala.

Mesto Trebišov od konca mája začalo s plánovaním a následne samotnou realizáciou svojpomocných stavebných úprav amfiteátra prostredníctvom zamestnancov mesta a Technických služieb mesta Trebišov. Na amfiteátri sa k termínu konania podujatia Dni mesta Trebišov 2012 preinvestovala na stavebný materiál suma 4 007,10 Eur. Náklady na elektroinštaláciu amfiteátra boli súčasťou elektrifikácie jeho okolia. Obstaraná bola taktiež javisková plachta v sume 1 080,00 Eur, kde však cenu jej obstarania pokryjú príjmy za reklamu od firiem, ktoré prejavili záujem o svoju prezentáciu.

Realizované opravy limitované finančnými prostriedkami a časom nedosahujú ani zďaleka rozsah plánovaných opráv v zmysle projektu predloženého na Košický samosprávny kraj. Preto súčasný stav amfiteátra je nevyhnutné považovať len za 1. etapu jeho revitalizácie. Priebeh a návštevnosť podujatia Dni mesta Trebišov 2012 sú dôkazom toho, že začať s obnovou amfiteátra bolo správnym rozhodnutím, keďže dlhé roky v minulosti a znova v súčasnosti predstavuje amfiteáter prirodzené miesto pre usporiadanie podujatí tohto typu.

Dokumenty v prílohe:

amfiteater_ziadost_o_dotaciu

amfiteater_rozpocet

amfiteater_oznamenie_o_neschvaleni_ziadosti