Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 13.04.2015

15.04.2015

V pondelok 13.04.2015 boli odovzdané peňažné dary primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celá odmena). Finančnú pomoc sa rozhodli obidvaja predstavitelia mesta poskytnúť Základnej organizácii č.43 Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trebišove a Hokejbalovému klubu ADLER Trebišov. V mesiaci apríl bola odovzdaná finančná pomoc za 2 mesiace. Prijímatelia si prevzali finančné dary v hotovosti v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove.

Obidvaja prijímatelia peňažného daru spĺňali stanovené podmienky a predložili aj konkrétny účel použitia finančnej pomoci.

Deklarovaný zámer použitia daru Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých bude podľa prijatej žiadosti o poskytnutie finančného daru smerovať na čiastočné pokrytie nákladov určených na rekondičné pobyty pre občanov s telesným postihnutím. Kúpeľnou liečbou sa prispeje k zmierneniu zdravotného stavu členov obdarovanej organizácie.

Peňažný dar v sume 310 eur prevzala Zuzana Fazekašová a Berta Borbélyová, zástupkyne občianskeho združenia ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trebišove.

Hokejbalový Klub ADLER Trebišov použije poskytnutú finančnú pomoc na podporu športových aktivít svojich mládežníckych mužstiev vo vekovej kategórii do 16 a 20 rokov, nakoľko výška predpokladanej dotácie na tento rok, podľa informácie uvedenej v žiadosti o poskytnutie finančnej podpory, nebude postačovať pre činnosť klubu. Tento hokejbalový klub je jediným športovým klubom v meste Trebišov, ktorý sa môže pochváliť viac ako 30 majstrami Európy a sveta v kategórii do 16 a 18 rokov, ako aj najlepším brankárom na svete. Od roku 2013 bol spomínanému klubu priznaný štatút Centra talentovanej mládeže.

Peňažný dar v sume 310 eur prevzal Vladimír Lapitka, prezident klubu.

Žiadosti budú počas ďalších mesiacov vybavované na základe vlastného výberu a posúdenia poskytovateľov finančného daru.

© 2024 MESTO TREBIŠOV