Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 10.7.2015

19.07.2015

Piatok 10. júla 2015 si prevzala finančnú pomoc z rúk primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celá odmena) už šiesta prijímateľka finančného daru, ktorá spĺňala všetky stanovené podmienky prijatia.

Finančný dar získala p. Monika Balážová z Trebišova za účelom pomoci v núdzi a zlepšenia svojej sociálnej situácie. Finančnú pomoc si obdarovaná prevzala v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove. Darcovia odovzdali vybranej prijímateľke sumu 160 EUR.

Odovzdaná bola prvá časť mesačnej finančnej pomoci predstaviteľov vedenia mesta. Tá druhá bude poskytnutá následne podľa výberu  poskytovateľov, a to na základe ich ďalšieho vlastného  posúdenia.

© 2024 MESTO TREBIŠOV