Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 28.9.2015

02.10.2015

Pondelok 28.9.2015 si v kancelárii primátora na Mestskom úrade v Trebišove prevzali finančnú pomoc primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celá odmena) piati vybraní žiadatelia.

Zástupcovia vedenia mesta sa rozhodli finančný dar poskytnúť regionálnemu autorovi Prom. ped. Pavlovi Ružanovi, zakladateľovi slovenského folklórneho súboru Dijončan v parížskom Dijone Lukášovi Hrehovi, talentovanej žiačke Dáške Sidorovej (tanec a atletika), predsedovi športového klubu Natural Nutriution Bodybuilding Club Trebišov  Mgr. Vladimírovi Klubertovi a za účelom zlepšenia sociálnej situácie Lívii Majnušovej.

Finančné dary si obdarovaní prevzali osobne z rúk darcov.

Prom. ped. Pavol Ružan, dlhoročný aktívny publicista a autor literárnej tvorby, svoj peňažný dar vo výške 130 eur poukáže Zemplínskej knižnici v Trebišove na podporu vydania svojich literárnych publikácií.

Lukáš Hreha, ktorý je zakladateľom a vedúcim folklórneho kolektívu vo Francúzsku, sa venuje šíreniu kultúry a prezentovaniu tradičných tancov Dolného Zemplína. Ako jediný študentský súbor v Dijone  reprezentuje svojou umeleckou činnosťou strednú Európu. Za účelom zvýšenia jeho tanečnej úrovne sa uskutoční týždenné sústredenie s prisľúbenou účasťou vedúceho renomovaného folklórneho súboru Železiar. Finančná pomoc bude použitá na pokrytie výdavkov na dopravu, ubytovanie a stravu počas pripravovaného tanečného sústredenia.

Sumu vo výške 200 eur prevzala v zastúpení syna p. Hrehová.

Dáška Sidorová sa aktívne a súťažne venuje tancu v juniorskej kategórii, v ktorom dosahuje významné výsledky. Poskytnutú finančnú podporu vo výške 200 eur použije na zakúpenie spoločenských tanečných šiat a tanečnej obuvi.  Prijímateľka pomoci okrem tanca súťažne reprezentuje ZŠ na Ul. M. R. Štefánika v atletike.

Získané výsledky:

Diplom za 1. miesto v V. ročníku Olympiády základných škôl 2013 Trebišov

Diplom za 2. miesto na Majstrovstvách východného Slovenska v spoločenskom tanci pre Hobby páry 2015 Košice

Diplom za 1. miesto s choreografiou Trebi-SHOW CUP 2015

Diplom za 3. miesto Hobby súťaž - Deti do 11 rokov 2015 Kežmarok

Dar vo výške 200 eur prevzala Gabriela Sidorová, matka maloletej Dášky Sidorovej.

Finančnú pomoc si prišiel prevziať aj Mgr. Vladimír Klubert, štatutár a predseda Natural Nutriution Bodybuilding Clubu Trebišov, ktorý získanou čiastku vo výške 200 eur podporí športové aktivity klubu spájajúceho kulturistiku, fitness a silový trojboj. Klub disponuje členmi, ktorí už súťažili na medzinárodných súťažiach.  

Za účelom pomoci zlepšenia sociálnej situácie a vzdelávacích aktivít bola poskytnutá finančná pomoc vo výške 120 eur aj Lívii Majnušovej. Peňažný dar prevzala v zastúpení prijímateľky jej stará mama Lujza Hrešková.

Odovzdaná bola druhá časť júlovej, celá augustová a septembrová finančná pomoc primátora a jeho zástupcu. Finančná pomoc bude aj v ďalších mesiacoch poskytovaná na základe vlastného posúdenia darcov. Žiadosti je potrebné zasielať do kancelárie primátora na Mestský úrad v Trebišove.  

© 2024 MESTO TREBIŠOV